Corporate Social Responsibility (CSR)

Alt, hvad vi foretager os, påvirker miljøet omkring os, og de mennesker og dyr, som er en del af det.

Som distributør af produkter, hvis formål bl.a. er at bidrage til fremme af klimarigtig transport samt menneskers genelle sundhed og velbefindende, er vi bevidste om denne påvirkning, og vi gør vores yderste for at vores klima- og miljøaftryk bliver så lille som muligt. 

Hos Cycle Service Nordic er det vigtigt for os at vise omverdenen, at vi stræber efter at drive en ansvarsfuld forretning.

 

De værdier, der er forbundet hermed, betyder noget for os, og vi ønsker at leve op til vores virksomheds ansvar både hvad angår klima og miljø, men også socialt og i forhold til vores ansatte.

Derfor har vi nedsat en arbejdsgruppe, som skal identificere de områder, som vi kan være med til at påvirke herunder at udarbejde konkrete handlingsplaner.

Responsible consumption and productionGood health and well-being

"Gennem salg af cykeldele og cykelrelateret tilbehør håber vi, at vi kan bidrage med at gøre verden lidt grønnere og lidt sundere"

  Virksomhed

Da vi ønsker at reducere vores miljø- og klimaaftryk, inddrager vi miljørelaterede hensyn, når vi tager forretningsmæssige beslutninger. Vi har en række fokusområder samt konkrete tiltag, som skal bidrage til en større miljø- og klimamæssig ansvarlighed.

 • Gennem Accell Group arbejder vi på at reducere mængden af emballage ved at bruge mindre og tyndere alternativer samt ved at genanvende denne emballage og pakkefyld i størst mulig omgang. 
 • Vi ønsker at fremme brugen af genanvendelige materialer som papir, karton og biobaserede materialer, og tilstræber kun at anvende emballage, som opfylder internationale og certificerede standarder til bæredygtig skovdrift. Som konkrete eksempler anvender vi bl.a. papirbaseret pakketape til alle vores kundeforsendelser. Flere af vores brands arbejder også målrettet for at nedbringe mængden af plastik i emballagen. Et eksempel er XLC, der har erstattet den udvendige produktemballage i plast med bionedbrydelig pergamyn.
 • Det er et mål for os at øge andelen af bæredygtige materialer i produktionen af produkter.
 • Vi har fokus på at effektivisere vores energiforbrug gennem optimering af bl.a. vores varmesystem og elforbrug.
 • Vi arbejder løbende på at effektivisere vores affaldssortering (papir, plast, bio m.m.).

 

  Leverandører

 • Via aftaler, indgået som en del af Accell Group, tilstræber vi at samarbejde med leverandører, som viser et socialt og miljømæssigt ansvar, hvilket bl.a. indebærer overholdelse af europæisk lovgivning inden for registrering af kemikalier (REACH).
 • Som en del af Accell Group og dermed WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry), engagerer vi os i RSI (Responsible Sport Initiative): en platform, som danner grundlag for, at cykelindustrien og dens leverandører kan fokusere på sociale og miljømæssige forbedringer.
  Læs mere her: wfsgi.org og Services RSI
 • Gennem de aftaler, som Accell Group indgår med leverandører og transportører, fokuserer vi på at optimere vores transport af produkter, så de belaster klimaet mindst muligt ved fx at vælge fragt via skib i stedet for fly.

 

  Medarbejdere

 • Vi fokuserer på at tilbyde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
 • Vi støtter fastholdelse af medarbejdere til arbejdsmarkedet via nationale flexjob-ordninger.
 • Vi tilstræber, at arbejdsforhold bygger på gensidig respekt og tillid.
 • Vi støtter udvikling og uddannelse af vores medarbejderes kompetencer.
 • Vi opfordrer og støtter medarbejdere til at være aktive cyklister ved at tilbyde gode rammer og faciliteter.

 

  Samfund

 • Vi tilstræber at støtte en positiv grøn samfundsudvikling gennem vores virksomhed.
 • Vi støtter uddannelsesinstitutioner ved at tilbyde trainee- og praktikforløb.
 • Vi støtter internationale organisationer som Læger uden Grænser og World Bicycle Relief (WBF).
 • Vi støtter nationale organisationer som Kræftens Bekæmpelse og Danske Hospitalsklovne i Danmark, CoolUnite Fonden for sygdomsramte og udsatte børn samt handicapforeningen Perinneleikit Ry i Finland.
 • Vi støtter udviklingen i vores lokalområder gennem støtte til skoler og idræts-/sportsforeninger.

 

Nye tiltag

At drive en ansvarsfuld forretning er en løbende proces, hvor vi hele tiden planlægger og overvejer nye initiativer, der skal være med til at gøre vores profil endnu skarpere.
Vi vil løbende opdatere denne side med nye tiltag og resultater.