Corporate Social Responsibility (CSR)

Kaikki toiminta vaikuttaa ympäristöömme, sekä siihen kuuluviin ihmisiin ja eläimiin.

Olemme tavarantoimittaja, jonka tavoitteena on mm. ilmastoystävällisen kuljetuksen, sekä ihmisten yleisen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen. Tästä syystä olemme vakuuttuneita edellä mainitusta vaikutuksesta, ja teemme kaikkemme, jotta ilmasto- ja ympäristöjalanjälkemme ovat mahdollisimman pieniä.

Meille Cycle Service Nordicilla on tärkeää näyttää maailmalle, että pyrimme harjoittamaan liiketoimintaamme vastuullisesti.

 

Tähän liittyvät arvot ovat meille tärkeitä, ja haluamme yrityksenä kantaa ilmasto-, ympäristö- ja yhteiskuntavastuumme, sekä vastuumme työntekijöistämme.

Tältä pohjalta olemme perustaneet työryhmän, joka määrittelee alueet joihin voimme vaikuttaa, sekä laativat erityisen toimintasuunnitelman.

Responsible consumption and productionGood health and well-being

"Toivomme, että voimme polkupyöränosia ja pyörätarvikkeita myyden myötävaikuttamaan siihen, että maailma olisi hieman vihreämpi ja terveellisempi"

  Toiminta

Koska haluamme vähentää ympäristö- ja ilmastojalanjälkeämme, otamme toimintaan liittyvien päätösten yhteydessä huomioon myös ympäristön. Keskitymme useaan eri alueeseen ja olemme ryhtyneet useisiin konkreettisiin toimiin, joiden tavoitteena on myötävaikuttaa parempaan ympäristö- ja ilmastovastuuseen.

 • Pyrimme Accell Groupin kautta pienentämään pakkausmäärää niin, että käytämme pienempiä ja ohuempia vaihtoehtoja, sekä kierrättämällä näitä pakkauksia ja niiden täyttömateriaaleja mahdollisimman paljon. 
 • Haluamme edistää paperin, kartongin ja biopohjaisten materiaalien kaltaisten kierrätysmateriaalien käyttöä ja pyrimme käyttämään vain kansainvälisiä ja sertifioituja, kestävään metsäntalouteen liittyviä standardeja täyttäviä pakkauksia. Käytämme esimerkiksi paperipohjaista paketointiteippiä kaikkiin asiakaslähetyksiin. Useat tavaramerkkimme pyrkivät myös määrätietoisesti vähentämään pakkauksissa käytettävän muovin määrää. Esimerkiksi XLC on korvannut ulkoisen muovisen tuotepakkauksen biohajoavalla pergamenttipaperilla.
 • Meidän tavoitteenamme on lisätä kestävien materiaalien käyttöä tuotteiden tuotannossa.
 • Keskitymme myös mm. lämmitysjärjestelmämme ja sähkönkulutuksemme optimoinnin avulla energiakulutuksemme tehostamiseen.
 • Vi arbejder løbende på at effektivisere vores affaldssortering (papir, plast, bio m.m.).

 

  Toimittajat

 • Pyrimme Accell Groupin osana tekemiemme sopimusten myötä tekemään yhteistyötä sellaisten toimittajien kanssa, jotka osoittavat ottavansa yhteiskunta- ja ympäristövastuuta. Tällä tarkoitetaan mm. eurooppalaisen kemikaalien rekisteröintiä koskevan lainsäädännön (REACH) noudattamista.
 • Olemme osa Accell Groupia ja täten myös osa WFSGI:tä (World Federation of the Sporting Goods Industry), ja olemme täten sitoutuneet RSI:hin (Responsible Sport Initiative), eli ympäristöön, jossa polkupyöräteollisuus ja sen toimittajat voivat keskittyä yhteiskunta- ja ympäristöaiheisiin parannuksiin.
  Lisätietoja saat täältä: wfsgi.org og Services RSI
 • Keskitymme Accell Groupin toimittajien ja kuljetusliikkeiden kanssa solmimien sopimusten kautta oman tuotekuljetuksemme optimointiin niin, että kuljetukset rasittavat ilmastoa mahdollisimman vähän. Tämä tapahtuu esim. niin, että valitsemme lentokuljetuksen sijasta merikuljetuksen.

 

  Työntekijät

 • Keskitymme turvallisen ja terveellisen työympäristön tarjoamiseen.
 • Käytämme kansallisia joustotyöjärjestelyjä, joiden avulla työntekijät pysyvät työmarkkinoilla.
 • Pyrimme varmistamaan työolosuhteet, jotka perustuvat molemminpuoleiseen kunniotukseen ja luottamukseen.
 • Rohkaisemme työntekijöitämme olemaan aktiivisia pyöräilijöitä, ja tuemme heitä siinä tarjoamalla tätä varten hyvät tilat ja olosuhteet.

 

  Yhteiskunta

 • Pyrimme toimintamme kautta tukemaan myönteistä, vihreää yhteiskuntakehitystä.
 • Tuemme oppilaitoksia tarjoamalla harjoittelupaikkoja.
 • Tuemme Lääkärit Ilman Rajoja, sekä World Bicycle Reliefin (WBF) kaltaisia kansainvälisiä järjestöjä.
 • Tuemme Kræftens Bekæmpelsen ja Danske Hospitalsklovnen kaltaisia kansallisia järjestöjä  Tanskassa, CoolUnite-säätiö sairaille ja altistuneille lapsille ja Perinneleikit Ry:tä Suomessa.
 • Tuemme paikallisalueidemme kehitystä antamalla tukea kouluille, sekä urheilu- ja liikuntajärjestöille.

 

Uudet aloitteet

Vastuullinen yritystoiminta on jatkuva prosessi, jonka puitteissa uusia profiiliamme entisestään parantavia aloitteita suunnitellaan ja harkitaan koko ajan.
Päivitämme tätä sivua säännöllisesti uusilla aloitteilla ja tuloksilla.