Corporate Social Responsibility (CSR)

Alt vi gjør, påvirker miljøet rundt oss og de menneskene og dyrene som er en del av det.

Som distributør av produkter som bl.a. har som formål å bidra til klimavennlig transport samt å fremme menneskers generelle helse og velvære, er vi bevisste om denne påvirkningen, og vi gjør vårt ytterste for at klima- og miljøavtrykket vårt skal bli så lite som mulig.

Hos Cycle Service Nordic er det viktig for oss å vise omverdenen at vi streber etter å drive en ansvarsfull forretning.

 

De verdiene som er forbundet med dette, betyr noe for oss, og vi ønsker å leve opp til virksomhetens ansvar både når det gjelder klima og miljø, men også sosialt og med tanke på våre ansatte. 

Derfor har vi nedsatt en arbeidsgruppe som skal identifisere de områdene som vi kan være med å påvirke blant annet ved å utarbeide konkrete handlingsplaner.

Responsible consumption and productionGood health and well-being

"Gjennom salg av sykkeldeler og sykkelrelatert tilbehør håper vi at vi kan bidra til å gjøre verden litt grønnere og litt sunnere"

  Virksomhet

Siden vi ønsker å redusere miljø- og klimaavtrykket vårt, tar vi miljørelaterte hensyn når vi tar forretningsmessige beslutninger. Vi har en rekke fokusområder samt konkrete tiltak som skal bidra til et større ansvar for miljøet og klimaet.

 • Gjennom Accell Group arbeider vi med å redusere mengden av emballasje ved å bruke mindre og tynnere alternativer samt ved å bruke denne emballasjen og pakkefyllet på nytt i størst mulig grad. 
 • Vi ønsker å fremme bruken av resirkulerte materialer som papir, kartong og biobaserte materialer, og streber etter kun å bruke emballasje som oppfyller internasjonale og sertifiserte standarder for bærekraftig skogbruk. Som konkrete eksempler bruker vi bl.a. papirbasert pakketape til alle kundeforsendelsene våre. Flere av varemerkene våre arbeider også målrettet for å få ned mengden av plast som brukes i emballasjen. Et eksempel er XLC, som har erstattet den utvendige produktemballasjen i plast med biologisk nedbrytbart pergamyn.
 • Det er et mål for oss å øke andelen av bærekraftige materialer som brukes i produksjonen.
 • Vi har fokus på å effektivisere energiforbruket gjennom optimalisering av bl.a. varmesystemet og elektrisitetsforbruket.
 • Vi arbeider løpende med å effektivisere avfallssorteringen (papir, plast, bio m.m.).

 

  Leverandører

 • Via avtaler som er inngått som en del av Accell Group, streber vi etter å samarbeide med leverandører som tar et sosialt og miljømessig ansvar, noe som bl.a. innebærer å overholde europeisk lovgivning for registrering av kjemikalier (REACH).
 • Som en del av Accell Group og dermed WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry) engasjerer vi oss i RSI (Responsible Sport Initiative): en plattform som danner grunnlaget for at sykkelbransjen og dens leverandører kan fokusere på sosiale og miljømessige forbedringer.
  Les mer her: wfsgi.org og Services RSI
 • Gjennom de avtalene som Accell Group inngår med leverandører og transportører, fokuserer vi på å optimalisere transporten av produkter, slik at de belaster klimaet minst mulig ved f.eks. å velge frakt via skip i stedet for fly.

 

  Medarbeidere

 • Vi fokuserer på å tilby et sikkert og sunt arbeidsmiljø.
 • Vi støtter fastholdelse av medarbeidere til arbeidsmarkedet via nasjonale flexjob-ordninger.
 • Vi streber etter at arbeidsforhold bygger på gjensidig respekt og tillit.
 • Vi støtter utdanning og utvikling av våre medarbeideres kompetanse.
 • Vi oppfordrer og støtter medarbeidere til å være aktive syklister ved å tilby gode rammer og fasiliteter.

 

  Samfunn

 • Vi streber etter å støtte en positiv, grønn samfunnsutvikling gjennom virksomheten vår.
 • Vi støtter utdannelsesinstitusjoner ved å tilby trainee- og praksisprogrammer.
 • Vi støtter internasjonale organisasjoner som Leger Uten Grenser og World Bicycle Relief (WBF).
 • Vi støtter organisasjoner som Kræftens Bekæmpelse og Danske Hospitalsklovne i Danmark, CoolUnite-stiftelsen for syke og utsatte barn, samt den veldedige foreningen Perinneleikit Ry i Finland.
 • Vi støtter utviklingen i lokalområdene våre gjennom støtte til skoler og idrettsforeninger.

 

Nye tiltak

Å drive en ansvarsfull forretning er en løpende prosess der vi hele tiden planlegger og overveier nye tiltak som skal være med på å gjøre profilen vår enda bedre.
Vi vil løpende oppdatere denne siden med nye tiltak og resultater.