MÅL

Vi er overbeviste om at sykling skal være med på å drive verden fremover og at sykling gjør deg både gladere og sunnere.

Når vi selger sykkeldeler, tilbehør og reservedeler til sykler, medvirker vi til at det fortsatt er mulig for deg å sykle og dermed styrke din mentale og fysiske helse.

Utover å tilby et bredt sortiment av sykkelrelaterte kvalitetsprodukter til våre kunder er det vårt mål å være den mest troverdige, pålitelige og serviceorienterte samarbeidspartner for våre merker, forhandlere og forbrukere.

 

 

 

"We make people happier and healthier by keeping them on two wheels"

TILLIT

En av våre viktigste verdier er å utvikle tilliten til hverandre. Det gjør vi blant annet ved å bygge opp troverdige relasjoner, ha gjensidig forståelse og respekt samt skape trygghet og trivsel.

 

ANSVAR

Å drive en ansvarsfull virksomhet er en kjerneverdi hos oss. Vi forsøker konstant å utvikle grensen for hvordan vi best mulig skaper verdi til omverdenen ved å blant annet være sosialt ansvarlige og jobbe med bærekraftige initiativer.

 

 

"Cycling Moves the World Forward"

 

TOTALLEVERANDØR

Som en del av Accell Group, som er et av de ledende selskapene i sykkelindustrien, har vi blant annet fordelene ved et felles europeisk distribusjonsnettverk, kunnskapsdeling, og tverrgående leverandøravtaler.

Vårt mål er å være den ledende leverandør for alle nordiske sykkelbutikker og tilby en “one-stop-shopping”-løsning med fremragende service.

Dette skjer ved å tilby varemerker og produkter i alle prisklasser og til alle segmenter med mulighet for å kunne velge mellom alternative produkter. 

Ved å tilby en bred serie av produkter bestående av både veletablerte og nye innovative varemerker ønsker vi støtte opp under våre kunders utsalg slik at det blir en suksess.