Takk for at du har valgt Cycle Service Nordic som en mulig sponsor.

Cycle Service Nordic godtar ikke telefoniske henvendelser vedrørende sponsorater. 
Hvis du ønsker å søke om et sponsorat, ber vi deg fylle ut nedenstående formular.
Du er er mulig å vedlegge ytterlige opplysninger som en pdf-fil.

Vi mottar mange sponsorsøknader, og her er noen tips til deg for å øke dine muligheter for et sponsorat.

 1. En plan
  Bruk et øyeblikk på å overveie og spørre deg selv om, hvorfor du ønsker et sponsorat.
  Hva er dine mål, og hva mener du, at du kan tilby Cycle Service Nordic?
  Et sponsorat handler ikke kun om å få noen produkter. Det handler like mye om å representere Cycle Service Nordic og være en aktiv ambassadør.

 2. Markedsføring
  Fokuser mindre på hva du ønsker av oss og mere på, hva du kan bidra med i form av økt oppmerksomhet omkring din person eller det arrangement, som du søker sponsorat for. 
  Toppresultater er dog ikke ensbetydende med et sponsorat, da vi alltid vil vurdere din evne til å skape opmerksomhet og interesse rundt din person.

Cycle Service Nordic støtter fortrinnsvis arrangementer og atleter, hvor det er fokus på fysisk aktivitet spesielt innen for sykkelsporten.

Hver enkelt søknad vil bli behandlet særskilt, og det kan derfor ikke gis noen garantier for tilsagn.

Du kan forvente opp til 1 måneds svartid, da vi løpende mottar mange søknader, som alle vil bli behandlet seriøst.

Merk vennligst, at Cycle Service Nordic som utgangspunkt ikke støtter:
-Arrangementer med kortere varsel enn 30 dager
-Pengesponsorater
-Sponsing av personer under 18 år

Cycle Service Nordic takker på forhånd for din søknad.