Ved reklamasjon skal reklamasjonsskjemaet skal være fylt ut, både ved returnering av defekte produkter, og i forbindelse med innvilgelse av arbeidslønn.

Klikk her for å hente et reklamasjonsskjema spesifikt for ditt land (pdf-fil).