Denna sekretesspolicy gäller:

Cycle Service Nordic ApS
Emil Neckelmanns Vej 6
5220 Odense SØ
Danmark

Telefon: +45 6599 2411
E-post: info@cycleservicenordic.com
VAT: DK14412107

Samt anslutna dotterbolag.


Cycle Service Nordic ApS Sekretesspolicy
Skyddet av dina personliga uppgifter är viktigt för Cycle Service Nordic. Vi lovar att skydda din information och agera i enlighet med dina rättigheter samt gällande sekretesslagar. Läs denna sekretesspolicy noggrant. Den ger dig viktig information om hur vi använder dina personliga uppgifter, och den förklarar även dina juridiska rättigheter.

“Du” eller “din” i denna policy hänvisar till antingen dig som individ, en person som är auktoriserad att hantera ärendet på dina vägnar eller en annan förmånstagare eller person i ditt hushåll eller din organisation. “Vi", "oss" eller "vår" i denna policy hänvisar till Cycle Service Nordic ApS.


Insamling av din information och hur vi hanterar den
Informationen vi samlar in gällande dig och sättet vi samlar in den på varierar beroende på hur du använder våra tjänster och interagerar med oss eller vår webbplats.

De personliga uppgifter som vi samlar in eller håller har antingen tillhandahållits av dig direkt eller från en tredje part. Vi samlar också in information gällande din aktivitet på vår webbplats och din användning av våra tjänster.

Informationen registreras när du besöker vår webbplats. Vi registrerar exempel din IP-adress, information om den enhet du använder och de visade artiklarna. Om du kontaktar oss leder detta ofta till att vi hanterar dina personliga uppgifter. Detta inkluderar saker som en begäran om att skicka en broschyr eller om du lämnar in ett garantikrav.

Vi hanterar personlig information inom följande kategorier: Leverantörer, potentiella leverantörer, återförsäljare, blivande återförsäljare och sponsrade idrottare.

 

1. Köp och användning av våra produkter och tjänster

Vi samlar in och bearbetar följande information gällande dig:

- Kontaktuppgifter inklusive namn, adress, kontaktnummer, e-postadress och hemland.

- Inloggningsdetaljer, kontoinformation och betalningsinformation.

- Köphistorik, betalnings- eller kreditkortsinformation.

- IP-adress, demografisk data och beteende när du använder våra webbplatser.

- Om du förser oss med personliga uppgifter som namn, mobilnummer och e-postadresser relaterade till dina kunder, bekräftar du att du har informerat dem om att vi kommer att använda deras personuppgifter för de syften som nämns nedan.

- Om du skickar förfrågningar till oss via våra kontaktformulär, kommer informationen i kontaktformuläret samt all kontaktinformation lagras av oss.

Vi använder din information för följande syfte:

- Kontrakt, leverans av produkter och / eller tjänster och administrativa processer (inklusive fakturering och insamling, kreditkontroll, teknisk support och hantering av dina förfrågningar).

- Kommunikation: Vi kommer att kommunicera med dig via telefon, SMS, Messenger, Skype, fax, e-post och / eller post när det gäller (rutinmässig) service, underhåll, tekniska ändamål, viktiga förändringar i omfattningen av vår portfölj samt för direkt marknadsföring gällande våra produkter och tjänster.

- För att optimera våra tjänster som erbjuds online och ge dig en bättre användarupplevelse.

- För att du ska kunna deltaga i evenemang, seminarier och utställningar som vi arrangerar eller som vi är en del av. Vi kommer använda denna information endast för att hantera dessa arrangemang, t.ex. för att bekräfta ditt deltagande, förbereda namnskyltar eller för att kunna anordna certifikat. Din information kommer inte att delas med tredje parter om inte detta är nödvändigt för att kunna genomföra arrangemanget. Dessa tredje parter kommer endast att använda din personliga information enligt våra instruktioner.

- Vi kan använda (aggregerad) kunddata för prestationsanalys av våra produkter och tjänster i syfte att vidareutveckla våra produkter och tjänster, optimera vår produktportfölj och för marknadsföringsaktiviteter för framtida kunder.

Barn: Vi följer lokala lagar och tillåter inte barn att registrera sig på våra webbplatser. Om någon är under den lagliga åldersgränsen, kommer vi att be om föräldrarnas samtycke. Detta gäller för alla barn som deltar i våra upplevelser och evenemang.

Vår användning av din information enligt ovan är endast tillåten enligt tillämpliga sekretesslagar. I de flesta fall är hanteringen av din personliga uppgifter baserat på den rättsliga grunden gällande vår kontraktsskyldighet och vår avtalsskyldighet att förse dig med våra produkter och / eller tjänster. I vissa fall är det (delvis) baserat på vårt legitima intresse eller ditt samtycke.

 

2. Från din användning av våra webbplats

Cookies
Cookies orsakar inte skador på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare.
De flesta cookies vi använder är så kallade "session cookies." De raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies kommer att arkiveras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.
Du kan justera inställningarna på din webbläsare så att du blir meddelad varje gång cookies placeras på din enhet. Du kan också välja att acceptera cookies endast i specifika fall, utesluta godkännandet av cookies under specifika situationer och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på vår webbplats begränsas. Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner (t.ex. kundvagnsfunktionen) lagras i enlighet med Art. 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP). Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse i att lagra cookies för att säkerställa en felfri användning och ett optimerat tillhandahållande av operatörens tjänster. Om andra cookies (t.ex. cookies som används för att analysera dina webbläsningsmönster) behöver lagras, adresseras de separat i denna sekretesspolicy.

 

3. Social media

Facebook
När Facebook Inc. använder personlig information som samlats in på fansidorna hos Cycle Service Nordic, till exempel i syfte att förbättra företagets reklamsystem, ska Facebook Inc. och Cycle Service Nordic vara lika ansvariga för hanteringen av besökarnas information. Du kan läsa Facebooks integritetsförklaring för mer information.
Vi bearbetar din personliga information så att vi kan uppfylla vårt legitima intresse, och göra vårt innehåll tillgängligt för de användare som har valt att följa Cycle Service Nordic. Vi använder också informationen i marknadsföringssyfte.
Informationen kommer raderas när inlägget raderas eller om du väljer att ångra ditt svar på ett av våra inlägg (gillningar, delningar o.s.v.).


Facebook-plugin-program (knappen Gilla & Dela)
Vi har integrerade plug-ins på vår webbplats från det sociala nätverket Facebook, tillhandahållet av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA. Du kommer att kunna känna igen Facebooks plug-ins via Facebook-logotypen eller knappen "Gilla" på vår webbplats. En översikt över Facebooks plug-ins finns under följande länk: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
När du besöker vår webbplats och dess sidor kommer dina plugin-ins att skapa en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Som ett resultat kommer Facebook få reda på att du har besökt vår webbplats med din plug-in. Om du klickar på Facebook "Like" -knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du länka innehållet på vår webbplats och dess sidor med din Facebook-profil. Som ett resultat kommer Facebook att kunna fördela besöket på vår webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om den överförda informationen och dess användning av Facebook. För mer detaljerad information kan du läsa Facebooks Integritetsförklaring på följande länk: https://ww.facebook.com/privacy/explanation. Om du inte vill att Facebook ska kunna tilldela ditt besök på vår webbplats och dess sidor till ditt Facebook-användarkonto, logga ut från ditt Facebook-konto medan du är på vår webbplats. Användningen av Facebook plug-ins är baserat på artikel 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP). Operatören av webbplatsen har ett legitimt intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.


LinkedIn-plug-In
Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Varje gång du går in på en av våra webbplatser som innehåller LinkedIn-funktioner, blir en anslutning till LinkedIns servrar etablerad. LinkedIn meddelas att du har besökt våra webbplatser med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIn’s " Gilla "-knapp och om du är inloggad på ditt LinkedIn-konto vid den tidpunkten kommer LinkedIn att kunna fördela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om den överförda informationen och dess användning av LinkedIn.
Användningen av LinkedIn plug-ins är baserat på artikel 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP). Operatören av webbplatsen har ett legitimt  intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.
För ytterligare information om detta ämne, vänligen se LinkedIns integritetsförklaring på följande länk: https://ww.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Instagram-plug-In
Vi har integrerat funktioner för den offentliga medieplattformen Instagram på vår webbplats. Dessa funktioner tillhandahålles av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehållet från vår webbplats till din instagram-profil. Detta gör det möjligt för Instagram att tilldela ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi måste påpeka att vi som leverantör av webbplatsen inte har någon kunskap om den överförda informationen och dess användning av Instagram.
Användningen av Instagram plug-ins är baserat på artikel 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP). Operatören av webbplatsen har ett legitimt  intresse av att vara så synlig som möjligt på sociala medier.
För ytterligare information om detta ämne, vänligen se Instagrams integritetsförklaring på följande länk: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics
Vår webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator. Cookies gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookies gällande din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg är baserat på artikel 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP). Operatören av vår webbplats har ett legitimt intresse i att analysera användarmönster för att optimera tjänsterna som erbjuds online och ge en bättre användarupplevelse.


IP-anonymisering
På vår webbplats har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsländer eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen kommer att överföras till en av Googles servrar i USA. Där förkortas den endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av vår webbplats kommer Google använda denna information för att analysera din användning av vår webbplats. Detta gör det möjligt att generera rapporter om webbplatsaktiviteter och tillhandahålla andra tjänster till operatören av vår webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och internet. IP-adressen som skickas i samband med Google Analytics från din webbläsare kommer inte slås samman med annan information som Google håller.


Browser-plug-In
Du har möjligheten att förhindra arkivering av cookies genom att göra relevanta ändringar i inställningarna i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att i det här fallet kanske du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats till fullo. Du kan förhindra Googles inspelning av din information och din användning av webbplatsen som genereras av cookien (inklusive din IP-adress) såväl som Googles bearbetning av informationen, genom att ladda ner och installera en plug-in från följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Hantering av kontraktsinformation
Vi håller ett databehandlingsavtal med Google, och vi har implementerat de stränga bestämmelserna från de danska dataskyddsbyråerna till fullo när vi använder Google Analytics.


Demografiska parametrar tillhandahållna av Google Analytics
Vår webbplats använder funktionen "demografiska parametrar" som tillhandahålls av Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som ger information om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Källorna till denna information är intressebaserad annonsering från Google samt besökardata som erhållits från tredjepartsleverantörer. Denna information kan inte allokeras till en viss individ. Du har möjlighet att avaktivera den här funktionen när som helst genom att göra relevanta inställningsändringar på ditt Google-konto.5. Nyhetsbrev

Vi samlar in och bearbetar följande information gällande dig:

- Ditt namn och övrig information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och samtycker till mottagandet av nyhetsbrevet.

Vi använder din information i följande syfte:

- Leverans av vårt nyhetsbrev och för att skicka den begärda informationen.

Hanteringen av informationen som anges i prenumerationsformuläret för nyhetsbrevet kommer endast ske med ditt godkännande (Artikel 6 sektion 1 lit. a GDPR (BRP). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst gällande arkiveringen av din information, samt e-postadressen du angett så att vi kan skicka nyhetsbrevet. Du gör detta genom att klicka på länken "Avsluta prenumerationen" i nyhetsbrevet. Detta kommer inte påverka lagligheten av de databehandlingstransaktioner som redan har ägt rum.

Uppgifterna gällande ditt abonnemang på nyhetsbrevet kommer att arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen. När du avslutat din prenumeration på nyhetsbrevet kommer informationen raderas. Detta kommer inte påverka den information vi har arkiverat för andra ändamål.


Mailchimp
Vi använder Mailchimp för att skicka nyhetsbrev. Leverantören är: The Rocket Science Group LLC d / b / a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Mailchimp är en tjänst som kan användas för att organisera och analysera sändningar av nyhetsbrev. Uppgifterna du har angett för att prenumerera på vårt nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) lagras på servrar som tillhandahålls av The Rocket Science Group LLC d / b / a Mailchimp. De nyhetsbrev som vi skickar ut via Mailchimp tillåter oss att analysera användarmönstret hos våra nyhetsbrevsmottagare. Detta gör det möjligt att se hur många mottagare som faktiskt öppnade nyhetsbrevet och hur ofta länkarna i nyhetsbrevet har klickats på. Med hjälp av ett verktyg som heter Konverteringsspårning kan vi också avgöra om en åtgärd som har fördefinierats i nyhetsbrevet faktiskt använts efter att länken klickades (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats). För mer information, följ länk: https://mailchimp.com.
Uppgifterna hanteras utifrån ditt samtycke (artikel 6 sektion 1 lit. a GDPR (BRP). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Detta kommer inte påverka lagligheten av de databehandlingstransaktioner som ägde rum innan din återkallelse. Om du inte vill tillåta en analys av Mailchimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi ger dig en länk för att göra detta i varje nyhetsbrev. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till: info@cycleservicenordic.com.
Uppgifterna som du arkiverar med oss gällande ditt abonnemang på nyhetsbrevet ska arkiveras av oss tills du avslutar prenumerationen. När du avslutar din prenumeration på nyhetsbrevet kommer informationen raderas från våra servrar såväl som från Mailchimp. Detta kommer inte påverka den information vi har arkiverat för andra ändamål.


Hantering av kontraktsinformation
Vi håller ett databehandlingsavtal med Mailchimp och vi har implementerat de stränga bestämmelserna från de danska dataskyddsbyråerna till fullo när vi använder Mailchimp.

 

6. Plug-ins och verktyg Google Maps

Via ett API använder vår webbplats kartläggningstjänsten Google Maps. Leverantören av denna tjänst är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
För att aktivera användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. Som regel överförs denna information till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av vår webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen.
Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra platserna som visas på vår webbplats lätta att hitta. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6 sektion 1 lit.f GDPR (BRP).
För mer information gällande hanteringen av användardata, läs Googles integritetsförklaring på länk: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

7. Återförsäljare

Kunder köper till stor del våra produkter och tjänster via erkända handlare och andra återförsäljare. Dessa handlare och återförsäljare är oberoende parter. Vi är inte ansvariga för hanteringen av kundinformation från dessa handlare och återförsäljare. Dessa handlare och återförsäljare kan förse oss med dina personliga uppgifter i samband med försäljningen av våra produkter och tjänster. De håller ett eget ansvar för garanti, service o.s.v. Läs deras egna integritetsförklaringar för ytterligare information.

 

8. Utlämnande av din information

Vi säljer inte din information till tredje parter. Vi kan dock dela informationen med andra koncernföretag eller anslutna företag i samband med tillhandahållandet av våra produkter och tjänster. Eftersom våra aktiviteter kräver andra företags färdigheter och resurser kommer vi att behöva dela din information med utvalda mottagare för att utföra dessa aktiviteter. Dessa företag kommer att ha liknande juridiska skyldigheter som oss när det gäller att skydda din information. Alternativt kommer vi att förbli ansvariga för vad de gör med din information.

De kategorier av mottagare som vi delar din information med inkluderar:

- Leverantörer av kundkommunikations- och telefonsystem, som lagrar dina personuppgifter i EES. Vi använder dem för att ge dig information och erbjudanden via e-post och / eller fysiska e-postmeddelanden och / eller som kontaktar dig via telefon.
- Leverantörer av betaltjänster, som lagrar dina personuppgifter i EES. Vi använder dessa leverantörer för att hantera dina installations- och servicebetalningar.
- Leverantörer av finansiella tjänster (inkassobyråer och finansiella revisorer) som lagrar dina personuppgifter inom EES. Vi tilldelar dessa leverantörer fordringar som härrör från kontraktet vi har med dig, t.ex. i händelse av felaktig betalning för produkter och tjänster.
- Lokala myndigheter som polisen om det är uppenbart att ett brott begås eller om tjänster måste kontaktas. Vi kontaktar även tillsynsmyndigheter för att hjälpa till med inkasso.
- Leverantörer av IT-tjänster (t.ex. webb- och internettjänster) som lagrar dina personuppgifter inom EES.
- Analytics-företag och leverantörer av sökmotorer (t.ex. Google Analytics), som lagrar dina personuppgifter i EES. Dessa företag hjälper oss att förbättra och optimera våra webbplatstjänster och produkter.
- Leverantörer av marknadsföring och marknadsundersökningar (t.ex. Facebook och Google), som lagrar dina personuppgifter i EES. Vi använder denna information för marknadsföring, marknadsundersökningar och feedback från kunder.

Observera att denna lista inte inkluderar alla och kan variera över tid.

Om vi som företag (eller om de flesta av våra tillgångar) förvärvas av en tredje part kommer din information att överföras till den nya ägaren. Den nya ägaren kommer att omfattas av samma lagar som oss. Om vi säljer ett företag eller tillgångar till en tredje part kommer vi att lämna ut dina uppgifter till den potentiella köparen.

 

9. Överföring av din information utomlands

Vi lagrar din information inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller inom de länder som har ett tillräckligt starkt dataskydd.
Om vi delar din information med företag baserade utanför EES (eller länder med tillräckligt med dataskydd), kräver vi att dessa företag hanterar din information på liknande grund som oss. I dessa fall kommer vi att se till att den överförda informationen är skyddad.

 

10. Hur länge lagrar vi din information?

Vi bearbetar din information så länge som det krävs för det syfte som informationen används för. Detta kan inkludera din registrering, till exempel för ett konto, nyhetsbrev eller en  ansökan.
I princip behålls kontouppgifter som innehåller personliga uppgifter eller görs anonymt i högst fem år efter aftalets upphörande, såvida inte längre lagring är nödvändig för att kunna bedöma eventuella klagomål eller anspråk, eller för att uppfylla lagstadgade eller administrativa skyldigheter.
Oönskade jobbansökningar och sponsringsansökningar kommer att raderas senast sex månader efter mottagandet.

 

11. Hur håller vi vår konsumentinformation säker?

Datasäkerhet är en viktig del av vår affärsverksamhet. Olika säkerhetsåtgärder genomförs kontinuerligt för att garantera detta. Detta inkluderar lösenordspolicy, screening av internetdata och lösenordsprocedurer för de anställda. Konsumentinformationen lagras i ett säkert tekniskt rum. Detta rum är ett kylt datorrum med UPS och en elektronisk dörr med lösenordsskydd. Andra säkerhetsåtgärder innefattar larmsystem och övervakning.
Ovan nämnda åtgärder är en del av de många åtgärder som genomförs av Cycle Service Nordic för att skydda våra konsumenters information. Om du har några frågor gällande detta eller om du misstänker missbruk kan du skicka ett e-postmeddelande till: info@cycleservicenordic.com.

 

12. Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.

Rätten att bli informerad
Du har rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personliga uppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med hanteringen av dina uppgifter.

Rätt till rättelse (korrigering)
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. Du har också rätt att få din information kompletterad med ytterligare information om detta kommer att göra din personliga information mer fullständig och / eller aktuell.

Rätt att radera
I vissa fall har du rätt att ta bort information om dig själv före tidpunkten för vår allmänna radering. Om du vill göra detta kan du kontakta oss på info@cycleservicenordic.com.

Rätt att begränsa hanteringen
Du kan i vissa fall ha rätt att begränsa hanteringen av din personliga information. Om du har rätt till begränsad hantering så får vi endast hantera din information - förutom förvaring - med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, verkställa eller försvara juridiska krav, eller för att skydda en person eller viktiga sociala intressen.

Rätt att invända
I vissa fall kan du invända mot vår annars legitima hantering av din personliga information. Du kan också göra invändningar mot att hanterar din information för direktmarknadsföring. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektörens guide gällande registratorns rättigheter, som du hittar på sida www.datainspektionen.se.

Rätt att föra över information
Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi automatiskt hanterar med ditt samtycke eller som vi hanterar för att fullgöra ett avtal. Dessa uppgifter kan överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av din information görs detta bara om det är tekniskt genomförbart.

Rätten att logga ett klagomål
I händelse av brott mot GDPR (BRP) har den registrerade rätt att logga ett klagomål hos ett tillsynsorgan, särskilt i sin egen hemort, sin arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga ett klagomål gäller oberoende av andra administrativa förfaranden eller domstolsförfaranden som är tillgängliga som rättsliga åtgärder.
Det svenska tillsynsorganet är “Datainspektionen”.
Du kan hitta mer information på följande sida: www.datainspektionen.se.

Verkställandet av dina rättigheter begränsas i enlighet med gällande sekretesslagar, inklusive avgörande privata intressen, om de beräknas uppväga dina intressen. Vidare förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om vi uppskattar att förfrågningarna görs upprepade gånger och är orimliga eller kräver en överdriven teknisk lösning.

 

13. Kontakt och klagomål

Den huvudsakliga kontaktpunkten för alla frågor från detta uttalande, inklusive begäran om utövande av rättighetsinnehavare, är vår verkställande direktör. Om du har ett klagomål eller om du oroar dig över hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på info@cycleservicenordic.com. Vi kommer försöka lösa problemet så fort som möjligt.

 

14. Status för denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy vid vilken tidpunkt som helst. Ändringarna träder i kraft från det att vi publicerar ändringen. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar denna sida då och då för att säkerställa att du är nöjd med eventuella förändringar. Om du har frågor angående dessa ändingar kan du kontakta oss på info@cycleservicenordic.com.


Nuvarande version: Version 2.0 / Revision 001 - 18 september 2019