Corporate Social Responsibility (CSR)

Allt vi gör påverkar miljön omkring oss och de människor och djur som är en del av den.

Som distributör av produkter vars syften bl.a. är att bidra till klimatvänlig transport, samt människors allmänna hälsa och välbefinnande, är vi övertygade om denna påverkan, och vi gör allt vi kan för att vårt klimat- och miljöavtryck ska vara så litet som möjligt.

Hos oss på Cycle Service Nordic är det viktigt att visa omvärlden att vi strävar efter att driva en ansvarsfull verksamhet.

 

De värderingar som beskrivs nedan betyder någonting för oss, och vi vill leva upp till vårt företags ansvar, både i samband med klimat och miljö, men även socialt och i relation till våra anställda. 

På grundval av detta har vi tillsatt en arbetsgrupp som kommer att specificera de områden som vi kan påverka inklusive utarbetande av specifika handlingsplaner.

Responsible consumption and productionGood health and well-being

"Genom försäljning av cykeldelar och cykelrelaterade tillbehör hoppas vi att vi ska kunna bidra till att göra världen lite grönare och lite hälsosammare"

  Verksamhet

Då vi vill reducera vårt miljö- och klimatavtryck, tar vi alltid hänsyn till miljön när vi fattar affärsmässiga beslut. Vi har en rad fokusområden samt konkreta åtgärder som ska bidra till ett större miljö- och klimatmässigt ansvar.

 • Genom Accell Group arbetar vi med att reducera mängden emballage, genom att använda mindre och tunnare alternativ samt genom att återanvända emballage och fyllnadsmaterial där det är möjligt. 
 • Vi vill främja användning av återvinningsbara material som papper, wellpapp och biologiskt baserade material, och strävar efter att endast använda emballage som uppfyller internationella och certifierade standarder för hållbart skogsbruk. Som konkreta exempel använder vi bl.a. pappersbaserad pakettejp till alla våra kundleveranser. Flera av våra varumärken arbetar även aktivt med att dra ner på mängden plast i emballaget. Ett exempel är XLC, som har ersatt det utvändiga produktemballaget i plast med biologiskt nedbrytbar pergamyn.
 • Vårt mål är att öka andelen hållbara material som används i produktionen.
 • Vi fokuserar på att effektivisera vår energiförbrukning genom optimering av bl.a. våra värmesystem och vår elförbrukning.
 • Vi arbetar löpande med att effektivisera vår avfallshantering (sortering av bl.a. papper, plast, kompost, etc.).

 

  Leverantörer

 • Genom avtal - slutna som en del av Accell Group - strävar vi efter att samarbete med leverantörer som visar ett socialt och miljömässigt ansvar, vilket bl.a. innebär att de följer europeisk lagstiftning gällande registrering av kemikalier (REACH).
 • Som en del av Accell Group och därmed WFSGI (World Federation of the Sporting Goods Industry) är vi engagerade i RSI (Responsible Sport Initiative): en plattform som utgör en grund för cykelindustrin och dess leverantörer ska kunna fokusera på sociala och miljömässiga förbättringar.
  Läs mer här: wfsgi.org og Services RSI
 • Genom de avtal som Accell Group sluter med leverantörer och transportörer, fokuserar vi på att optimera vår transport av produkter på ett sätt att de belastar miljön så lite som möjligt. Detta gör vi bl.a. genom att välja frakt via fartyg i stället för med flyg.

 

  Medarbetare

 • Vi fokuserar på att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö..
 • Vi stödjer kvarhållande av medarbetare på arbetsmarknaden via nationella flexjobblösningar.
 • Vi strävar efter att arbetsförhållandena ska bygga på ömsesidig respekt och tillit.
 • Vi stödjer utveckling och utbildning av våra medarbetares kompetenser.
 • Vi uppmuntrar och stöttar medarbetarna att bli aktiva cyklister genom att erbjuda bra förutsättningar och faciliteter.

 

  Samhälle

 • Vi strävar efter att stödja en positiv grön samhällsutvecklingen genom vår verksamhet.
 • Vi stödjer utbildningsinstitutioner genom att erbjuda trainee- och praktikplatser.
 • Vi stödjer internationella organisationer som exempelvis Läkare Utan Gränser och World Bicycle Relief (WBF).
 • Vi stödjer nationella organisationer som exempelvis danska Kræftens Bekæmpelse, Danske Hospitalsklovne och CoolUnite Foundation för sjuka och utsatta barn och finska Perinneleikit Ry.
 • Vi stödjer utvecklingen i våra lokalsamhällen genom stöd till skolor och idrotts-/sportföreningar.

 

Nya åtgärder

Att driva ett ansvarsfullt företag är en pågående process där vi hela tiden planerar och överväger nya åtgärder som kan bidra till att göra vår profil ännu bättre.
Vi kommer att uppdatera denna sida om nya initiativ och resultat regelbundet.