MANAGEMENT

 Bo Bækkelund
Verkställande direktör
bb@cycleservicenordic.com

 

 

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Christina Larsen
Enhets- och HR-chef
cl@cycleservicenordic.com

Katrine Lynge
Försäljningsassistent
kl@cycleservicenordic.com

Louise Jakobsen
Kontorassistent
lj@cycleservicenordic.com

Line Rasmussen
Försäljningsassistent
lr@cycleservicenordic.com

Maria Krog Kudsk Hansen
Kontorassistent
mkkh@cycleservicenordic.com

Ann-Karina Lund Bæk
Försäljningsassistent
ab@cycleservicenordic.com

Sabine Jacobsen
Kontorslärling
sj@cycleservicenordic.com

 

 

SÄLJ

Preben Poulsen
Försäljningschef
pp@cycleservicenordic.com
Mobil +45 2165 3559

Klaus Vesterlund
Säljare
kv@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3011 2833

Anders Stilling
Säljare
as@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3146 2411

 

 

COMMERCIAL

René Sonny Hansen
Regional Sales and Commercial Manager
rsh@cycleservicenordic.com

Marie Juul Moltrup
Marknadsansvarig (mammaledighet)
mjm@cycleservicenordic.com

Anders Kristensen
Web- och GDPR-ansvarig
ak@cycleservicenordic.com

Gitte R. HolmegaardGitte R. Holmegaard
Marknadsföringsassistent
grh@cycleservicenordic.com

 

 

MARKNAD

Martin Ringsted Anhøj
Head of Brand Management
mra@cycleservicenordic.com

Mads Hedegaard Dellgren
Brand Manager
mhd@cycleservicenordic.com

Jannie Thomsen
Brand Manager
jt@cycleservicenordic.com

Kasper Jebjerg
Content Manager
kj@cycleservicenordic.com

Maj Hinrichsen
Brand Manager
mlh@cycleservicenordic.com

 

 

INKÖP

Ulrik Krogh
Inköpschef
uk@cycleservicenordic.com

Anette Christophersen
Inköpsassistent
ac@cycleservicenordic.com

Jannie Lippert
Inköpsassistent
jtl@cycleservicenordic.com

Martin S. Juhl
Inköpsassistent
msj@cycleservicenordic.com

 

 


EKONOMI

Marianne N. Jensen
Ekonomiansvarig
mnj@cycleservicenordic.com

Hanne L. Jerming
Ekonomiassistent
hlj@cycleservicenordic.com

Karina Phillip
Ekonomiassistent
kp@cycleservicenordic.com

Mads H. Meldgaard
Controller
mhm@cycleservicenordic.com

 

 

IT

Uffe Lund
IT-ansvarig
ul@cycleservicenordic.com

 

 

SERVICE

Pia Grøn
Servicechef
pg@cycleservicenordic.com

Mikkel Hou
Mekaniker
mh@cycleservicenordic.com

Anders Nordtorp
Serviceansvarig
an@cycleservicenordic.com

Claus Nilsson
Mekaniker
cn@cycleservicenordic.com

 

 

LAGER

Allan Andersen

Anette Greve

Jytte Nilsson

Kasper Lund Hansen
klh@cycleservicenordic.com

Jørgen Knudsen

Karin Andersen

Brian Pedersen

Kathrine JensenKathrine Jensen

Birgitte Hermansen

Ayazgül Nasiri

Jesper Bæk

Anders "Lada" Pedersen

 

 


  MANAGEMENT

Peter MattissonPeter Mattisson
Daglig chef och försäljningschef
pm@cycleservicenordic.com
Mobile +46 70 328 10 98

 

 

SALG

Lars Therp
Säljare
lt@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 291 79 79

Kristoffer Montenius
Säljare
km@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 352 50 24

 

 

SERVICE

Ted Pettersson
Mekaniker
tp@cycleservicenordic.com
Tel. +46 340 20 62 41

 

 


  MANAGEMENT

Rune Stendahl
Daglig chef
rs@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9502 8022

 

 

SÄLJ

Kenneth Randin
Säljare
kr@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9209 6622

Hans Arne Frøisli
Försäljning och teknisk medarbetare
haf@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9089 9810

 

 

SERVICE

Craig de Zwart
Mekaniker
cz@cycleservicenordic.com

Joachim de Fine
Mekaniker
jdf@cycleservicenordic.com

 

 


  MANAGEMENT

Christoffer Cederqvist
Daglig chef
SRAM OE Area Manager, Nordics
cc@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3440

 

 

SÄLJ

Janne Laitio
Försäljningschef
jl@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3442

Juha-Matti Pouta
Säljare
jmp@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3441

 

 

COMMERCIAL

Ville Sintonen
Commercial and Brand Manager
vs@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 209 3000

 

 

INKÖP

Marco Laitinen
Inköps- och logistikassistent
ml@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 209 3001

 

 

SERVICE

Tommi Saari
Mekaniker
ts@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3445

Arto Markus Piirainen
Mekaniker
amp@cycleservicenordic.com