MANAGEMENT

 Bo Bækkelund
Verkställande direktör
BB@cycleservicenordic.com

 

 

SÄLJ

Preben Poulsen
Försäljningschef
PP@cycleservicenordic.com
Mobil +45 2165 3559

Klaus Vesterlund
Säljkonsult
KV@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3011 2833

Anders Stilling
Säljkonsult
AS@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3146 2411

 

 

SERVICE

Anders Nordtorp
Servicechef
AN@cycleservicenordic.com

Pia Grøn
Mekaniker
PG@cycleservicenordic.com

Claus Nilsson
Mekaniker
CN@cycleservicenordic.com

Mikkel Hou
Mekaniker
MH@cycleservicenordic.com

 

 

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Christina Larsen
Enhets- och HR-chef
CL@cycleservicenordic.com

Sabine Jacobsen
Kontorslärling
SJ@cycleservicenordic.com

Line Rasmussen
Försäljningsassistent
LR@cycleservicenordic.com

Louise Jakobsen
Kontorassistent
LJ@cycleservicenordic.com

Ann-Karina Lund Bæk
Försäljningsassistent
AB@cycleservicenordic.com

Maria Krog Kudsk Hansen
Kontorassistent
MKKH@cycleservicenordic.com

Katrine Lynge
Försäljningsassistent
KL@cycleservicenordic.com

 

 

COMMERCIAL

René Sonny Hansen
Regional Sales and Commercial Manager
RSH@cycleservicenordic.com

Marie Juul Moltrup
Marknadsansvarig
MJM@cycleservicenordic.com

Gitte R. HolmegaardGitte R. Holmegaard
Marknadsföringsassistent
GRH@cycleservicenordic.com

Anders Kristensen
Web- och GDPR-ansvarig
AK@cycleservicenordic.com

 

 

MARKNAD

Martin Ringsted Anhøj
Head of Brand Management
MRA@cycleservicenordic.com

Kasper Jebjerg
Content Manager
KJ@cycleservicenordic.com

Jannie Thomsen
Brand Manager
JT@cycleservicenordic.com

Maj Hinrichsen
Brand Manager
MLH@cycleservicenordic.com

Mads Hedegaard Dellgren
Brand Manager
MHD@cycleservicenordic.com

 

 

INKÖP

Ulrik Krogh
Inköpschef
UK@cycleservicenordic.com

Anette Christophersen
Inköpsassistent
AC@cycleservicenordic.com

Jannie Lippert
Inköpsassistent
JTL@cycleservicenordic.com

Martin S. Juhl
Inköpsassistent
MSJ@cycleservicenordic.com

 

 


EKONOMI

Marianne N. Jensen
Ekonomiansvarig
MNJ@cycleservicenordic.com

Karina Phillip
Ekonomiassistent
KP@cycleservicenordic.com

Mads H. Meldgaard
Controller
MHM@cycleservicenordic.com

Gustav Kaufmann
Trainee
GABK@cycleservicenordic.com

 

 

IT

Uffe Lund
IT-ansvarig
UL@cycleservicenordic.com

 

 

LAGER och SERVICEPERSONAL

Allan Andersen

Anette Greve

Anders "Lada" Pedersen

Stephan S. Andersen

Søren Lærke

Brian Pedersen

Karin Andersen

Jytte Nilsson

Juliane B. Jørgensen

Kasper Lund Hansen
KLH@cycleservicenordic.com

Jørgen Knudsen

Jesper Bæk

Ayazgül Nasiri

Johan Rame

Merete Jørgensen
MJ@cycleservicenordic.com

Birgitte Hermansen

Frederik Kromann

Viet Hung Bui

Mads H. Jørgensen

 

 


  

Peter MattissonPeter Mattisson
Daglig chef och försäljningschef
PM@cycleservicenordic.com
Mobile +46 70 328 10 98

Lars Therp
Säljkonsult
LT@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 291 79 79

Kristoffer Montenius
Säljkonsult
KM@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 352 50 24

 

 


  MANAGEMENT

Rune Stendahl
Daglig chef
RS@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9502 8022

Kenneth Randin
Säljkonsult
KR@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9209 6622

Hans Arne Frøisli
Försäljning och teknisk medarbetare
HAF@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9089 9810

Craig de Zwart
Mekaniker
CZ@cycleservicenordic.com

Joachim de Fine
Mekaniker (pappaledighet)
JDF@cycleservicenordic.com

Eivind Andreas Røed
Mekaniker
EAR@cycleservicenordic.com

 

 


  

Christoffer Cederqvist
Daglig leder
SRAM OE Area Manager, Nordics
CC@cycleservicenordic.com
Tlf. +358 10 271 3440

Janne Laitio
Försäljningschef
JL@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3442

Juha-Matti Pouta
Säljkonsult
JMP@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3441

Ville Sintonen
Commercial and Brand Manager
VS@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 209 3000

Marco Laitinen
Inköps- och logistikassistent
ML@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 209 3001

Tommi Saari
Mekaniker
TS@cycleservicenordic.com
Tel. +358 10 271 3445

Arto Markus Piirainen
Mekaniker
AMP@cycleservicenordic.com