MANAGEMENT

 Bo Bækkelund
Verkställande direktör
bb@cycleservicenordic.com

 

 

FÖRSÄLJNINGSKONTOR

Christina Larsen
Enhets- och HR-chef
cl@cycleservicenordic.com

Katrine Lynge
Försäljningsassistent
kl@cycleservicenordic.com

Line Rasmussen
Försäljningsassistent
lr@cycleservicenordic.com

Maria Krog Kudsk Hansen
Kontorassistent
mkkh@cycleservicenordic.com

Ann-Karina Lund Bæk
Försäljningsassistent
ab@cycleservicenordic.com

 

 

SÄLJ

Preben Poulsen
Försäljningschef, Danmark/Sverige
pp@cycleservicenordic.com
Mobil +45 2165 3559

Klaus Vesterlund
Säljare, Danmark
kv@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3011 2833

Anders Stilling
Säljare, Danmark
as@cycleservicenordic.com
Mobil +45 3146 2411

Lars Therp
Säljare, Sverige
lt@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 291 79 79

Kristoffer Montenius
Säljare, Sverige
km@cycleservicenordic.com
Mobil +46 70 352 50 24

Rune Stendahl
Daglig chef, Norge
rs@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9502 8022

Kenneth Randin
Säljare, Norge
kr@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9209 6622

Hans Arne Frøisli
Försäljning- och teknisk
medarbetare, Norge

haf@cycleservicenordic.com
Mobil +47 9089 9810

Christoffer Cederqvist
Landsansvarig, Finland
SRAM OE Area Manager
cc@cycleservicenordic.com
Mobil +358 40 531 0145

Juha-Matti Pouta
Säljare, Finland
jmp@cycleservicenordic.com
Mobil +358 50 442 1432

 

 

COMMERCIAL

René Sonny Hansen
Commercial Manager
rsh@cycleservicenordic.com

Marie Juul Moltrup
Marknadsansvarig
mjm@cycleservicenordic.com

Anders Kristensen
Web- och GDPR-ansvarig
ak@cycleservicenordic.com

 

 

MARKNAD

Jannie Thomsen
Brand Manager
jt@cycleservicenordic.com

Martin Ringsted Anhøj
Brand Manager
mra@cycleservicenordic.com

Kasper Jebjerg
Brand Manager
kj@cycleservicenordic.com

Pia Grøn
Brand Manager
pg@cycleservicenordic.com

 

 

INKÖP

Ulrik Krogh
Inköpschef
uk@cycleservicenordic.com

Anette Christophersen
Inköpsassistent
ac@cycleservicenordic.com

Jannie Lippert
Inköpsassistent
jtl@cycleservicenordic.com

 

 


EKONOMI

Marianne N. Jensen
Ekonomiansvarig
mnj@cycleservicenordic.com

Karina Phillip
Ekonomiassistent
kp@cycleservicenordic.com

Mads H. Meldgaard
Controller
mhm@cycleservicenordic.com

 

 

IT

Uffe Lund
IT-ansvarig
ul@cycleservicenordic.com

 

 

SERVICE

Pia Grøn
Servicechef
pg@cycleservicenordic.com

Anders "Lada" Pedersen
Mekaniker, Danmark/Sverige

Craig de Zwart
Mekaniker, Norge
cz@cycleservicenordic.com

Anders Nordtorp
Serviceansvarig, Danmark/Sverige
an@cycleservicenordic.com

Mikkel Hou
Mekaniker, Danmark/Sverige
mh@cycleservicenordic.com

Joachim de Fine
Mekaniker, Norge
jdf@cycleservicenordic.com

Claus Nilsson
Mekaniker, Danmark/Sverige
cn@cycleservicenordic.com

Tommi Saari
Mekaniker, Finland
ts@cycleservicenordic.com

 

 

LAGER

Allan Andersen

Anette Greve

Jytte Nilsson

Kasper Lund Hansen
klh@cycleservicenordic.com

Jørgen Knudsen

Karin Andersen

Brian Pedersen

Birgitte Hermansen

Ayazgül Nasiri

Jesper Bæk

Cycle Service Nordic ApS
Emil Neckelmanns Vej 6
DK-5220 Odense SØ
+45 65 99 24 11
Momsreg.nr.: 14 41 21 07