Tack för att du väljer Cycle Service Nordic som möjlig sponsor.

Cycle Service Nordic tar inte emot ansökningar om sponsorskap per telefon. Vill du ansöka om sponsoring ber vi dig vänligen använda formuläret nedan. Ytterligare information får du gärna bifoga som PDF-fil.

Vi tar emot många ansökningar om sponsorskap. Därför kommer här några tips om hur du kan öka dina chanser att bli sponsrad.

  1. Ha en plan
    Fundera noggrant igenom varför du vill bli sponsrad. Vilka är dina mål och vad kan du erbjuda Cycle Service Nordic? Ett sponsorskap handlar inte bara om att få produkter, utan också om att representera Cycle Service Nordic och vara en aktiv ambassadör.

  2. Marknadsföring
    Fokusera mindre på vad du vill ha från oss, och mer på hur du kan öka din egen synlighet eller öka intresset för evenemanget du söker sponsorskap för. Tänk också på att fina resultat inte är någon garanti för att du ska få sponsring. Vi kommer att utvärdera hur du syns och din förmåga att öka intresset för dig som person.


Cycle Service Nordic stödjer enbart idrottare eller evenemang med fokus på fysisk aktivitet, i synnerhet cykling.

Varje ansökan kommer att utvärderas enskilt. Därför kan vi inte lämna några garantier för när sponsorskap beviljas.

Vi tar ständigt emot nya ansökningar som alla noggrant behandlas på samma sätt. Därför kan det dröja en månad innan du får svar.

Vänligen notera att Cycle Service Nordic aldrig stödjer:
-Evenemang med kortare varsel än 30 dagar
-Sponsorskap i form av pengar
-Sponsring av personer under 18 år

Cycle Service Nordic tackar på förhand för din ansökan.