Persondatapolitik

Integritetspolicy för Cycle Service Nordic ApS och dess dotterbolag

Skyddet av personuppgifter är viktigt för Cycle Service Nordic. Vi har åtagit oss att respektera och skydda din integritet genom att agera i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar om integritet, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”). Dessutom tillämpar vi följande allmänna principer för integritet och dataskydd.

 • Vi begränsar användningen och behandlingen av personuppgifter till de syften vi behöver dem för.
 • Vi behandlar endast personuppgifter med en rättslig grund, vilket kan innefatta fullgörandet av ett avtal, vårt legitima intresse eller, under begränsade omständigheter, ditt uttryckliga samtycke.
 • Vi kommer att vara transparenta och tydliga om när, hur och var vi behandlar personuppgifter.
 • Vi kommer att tillämpa standarderna “privacy by design” och “privacy by default” och bedöma eventuella effekter som befintliga eller nya produkter eller tjänster kan ha på de registrerades integritetsrättigheter.
 • Personlig information kommer inte att sparas längre än nödvändigt och vi kommer att följa alla tillämpliga villkor för datalagring

Läs igenom denna integritetspolicy noggrant. Den ger viktig information om hur vi använder dina personuppgifter (definierat nedan) och förklarar dina juridiska rättigheter (i full transparens och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar) när du besöker vår webbplats https://www.cycleservicenordic.com (“webbplats”) och/eller köper produkter från oss som kund (“kund”). När vi hänvisar till “behandling” av personuppgifter menar vi all användning av dina personuppgifter, till exempel insamling, lagring, ändring, vidarebefordran och radering.

 

Vilka är vi?

Cycle Service Nordic ApS
Emil Neckelmanns Vej 6
5220 Odense SØ
Danmark

Telefon: +45 6599 2411
E-post: info@cycleservicenordic.com
Org. nr.: DK14412107

och dotterbolag.

 

Registrerat i Danmark med org.nr: DK14412107 ("Cycle Service Nordic", "vi", "oss" eller "vår").

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till: info@cycleservicenordic.com.

Cycle Service Nordic är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

I denna integritetspolicy avses personuppgifter med all information genom vilken vi direkt eller indirekt kan identifiera dig (“personuppgifter”).

De personuppgifter som vi samlar in om dig omfattar följande:

 • Dina kontaktuppgifter.
  Ditt namn, din postadress och andra kontaktuppgifter, till exempel ditt telefonnummer och din e-postadress.
 • Automatiskt insamlad information.
  Teknisk information, inklusive din IP-adress och webbläsartyp och version, som vi kan samla in när vi använder cookies, webbsökare och liknande teknik på vår webbplats som samlar in information om användningen av vår webbplats. Läs vår Cookiepolicy för att ta reda på mer.
 • Information om din användning av våra tjänster (online) eller ditt köp av produkter.
  Detta inkluderar uppgifter om vilka sidor du besöker och vilka produkter och tjänster du gillar.
 • Information som gäller tävlingar.
  De uppgifter vi samlar in om du deltar i en undersökning, tävling eller kampanj som vi då och då arrangerar.
 • Dina recensioner.
  Åsikter, erfarenheter, preferenser och intressen samt recensioner av produkter eller evenemang som du delar med oss online eller via sociala medier.
 • Kommunikationsuppgifter.
  Dina förfrågningar, eventuella klagomål och andra uppgifter som vi får om vi kommunicerar med dig via e-post, telefon, online eller via sociala medier.
 • Information som samlats in från andra källor.
  Vi kan samla in information från kommersiellt tillgängliga källor, till exempel dataaggregatorer och offentliga databaser. Vi kan kombinera denna information (t.ex. namn, intressen, offentligt uppmärksammade uppgifter) med den information vi samlar in från dig för att hjälpa oss att skräddarsy vår kommunikation med dig och förbättra våra tjänster och produkter, och kan begära ditt uttryckliga samtycke separat om det krävs enligt lag.
 • Information om dina kunder om du är återförsäljare.
  Om du förser oss med personuppgifter som namn, mobilnummer och e-postadresser till dina kunder, försäkrar du oss om att du har informerat dem om att vi kommer att använda deras personuppgifter för de syften som anges nedan.
 • Information om vårt nyhetsbrev.
  Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev lägger vi till ditt namn och din e-postadress i vår e-postlista för nyhetsbrev som hanteras av Mailchimp.

 

Insamling av din information och hur vi använder den

Vi använder insamlade personuppgifter för följande ändamål:

 • För att uppfylla vårt avtal med dig.
  För att kunna fullgöra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och för att ge dig den information och de tjänster du begär, inklusive hantering av dina önskemål, förfrågningar eller klagomål. För att utveckla och hantera en tävling eller kampanj som du kan ha deltagit i, för att genomföra kampanjen och kontakta dig om du vinner. Om det är möjligt att beställa produkter online behandlar vi dessa uppgifter för att kunna hantera dina inköp.
 • För våra legitima kommersiella intressen.
  Vi kan komma att använda dina personuppgifter (både på aggregerad och individuell basis), såsom dina kontaktuppgifter, ditt konto och elektroniska identifieringsuppgifter, i syfte att marknadsföra våra produkter och tjänster och ta kontakt med dig i marknadsföringssyfte eller andra kommersiella syften om du är en befintlig kund. Vi kan också använda dina personuppgifter för att analysera och förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster samt för att förstå dig som kund och ge dig en bättre användarupplevelse. Detta gör det möjligt för oss att skapa personliga profiler och bedöma vad som kan intressera dig, att mäta eller förstå effektiviteten av den reklam vi visar dig och andra samt leverera relevant reklam.

  Vi kan också använda dina personuppgifter för andra legitima kommersiella intressen, till exempel för att generera aggregerad statistik om användarna av våra tjänster, för att hjälpa till med säkerhet och bedrägeribekämpning, för att administrera vår webbplats och för interna aktiviteter (inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar), för systemintegritet (t.ex. för att förhindra hackning och skräppostutskick), för att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i våra tjänster, för att underlätta vår affärsverksamhet, för att driva företagets policyer och förfaranden, för att vi ska kunna genomföra företagstransaktioner, till exempel fusioner, försäljning, avyttring, omorganisation, överföring av tillgångar eller verksamheter, förvärv, konkurs eller liknande händelser, eller för andra legitima affärssyften som tillåts enligt gällande lagstiftning.
 • Användning av information som grundar sig på ditt samtycke.
  Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföringskommunikation (baserat på dina profiler) via e-post, sms eller andra elektroniska metoder, men vi kommer endast att göra det efter att vi fått ditt samtycke för detta.
 • För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.
  All information som avses ovan i avsnittet “Vilken information samlar vi in om dig” kan användas för att upprätthålla lämpliga affärsregister, för att uppfylla lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter och för att följa tillämpliga lagar och förordningar eller på annat sätt som krävs enligt lag.

 

Insamling av uppgifter om barn

Vi tillåter inte att barn registrerar sig på vår webbplats när de är under den lagstadgade åldersgränsen. Vi kommer att be om föräldrarnas samtycke när barn deltar i våra upplevelser och evenemang.

 

Utlämnande av din information

 • Andra företag inom Accell Group eller närstående företag i samband med tillhandahållandet av våra produkter och tjänster eller för interna ändamål som IT.
 • Tredjepartsleverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel webbhotell, dataanalyser, betalningshantering, orderuppfyllelse, tillhandahållande av informationsteknik och relaterad infrastruktur, kunder, e-postleverans, CRM, evenemangshantering, marknadsföringsinformation, revision, upptäckt av bedrägerier och andra tjänster från tredje part.
 • Tillåtna tredje parter om du ger ditt samtycke eller begär det, till exempel för att skicka marknadsföringskommunikation till dig, i enlighet med dina val om du har valt att dela med dig av uppgifterna.
 • Andra parter som vi anser vara nödvändiga för att uppfylla gällande lagstiftning, för att svara på förfrågningar från myndigheter eller av andra rättsliga skäl och för att skydda våra rättigheter.
 • Dessutom kan vi använda eller avslöja dina personuppgifter i händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture eller annan avyttring av (en del av) vår verksamhet, våra tillgångar eller aktier.

 

Andra webbplatser

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från webbplatser från tredje part, till exempel webbplatser för våra partnernätverk (såsom återförsäljare som säljer våra produkter), annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska du tänka på att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar för dessa webbplatser eller deras innehåll. Läs den berörda tredje partens integritetspolicy innan du lämnar personuppgifter till dessa webbplatser.

 

Sociala medier

Vi har profiler på olika sociala medier som Facebook, Instagram och LinkedIn. Observera att de har sina egna integritetspolicyer. För ytterligare information om hur sociala medier behandlar personuppgifter, se de berörda sociala mediernas integritetspolicyer.

 

Verktyg och tjänster

Vi använder olika verktyg och tjänster på vår webbplats, till exempel YouTube. Observera att leverantörerna av dessa verktyg och tjänster har sina egna integritetspolicyer. För mer information om hur de behandlar personuppgifter, se den berörda leverantörens integritetspolicyer.

 

Nyhedsbrev

Vi använder en tredjepartstjänst för att skicka ut vårt e-nyhetsbrev och för att administrera vår e-postlista, Mailchimp. Observera att Mailchimp har sin egen integritetspolicy. Mer information om hur Mailchimp behandlar personuppgifter finns i Mailchimps policy: https://mailchimp.com/gdpr/

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev genom att fylla i formuläret för prenumeration på nyhetsbrev samlar vi in din e-postadress, butiksnamn och/eller kundnamn och kundnummer samt tid och datum för anmälan.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina uppgifter är ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR) där du ger ditt samtycke till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev genom att registrera dig för nyhetsbrevet via stegen i registreringsformuläret.

Varje nyhetsbrev innehåller en länk för snabb och enkel avregistrering i sidfoten. När du avregistrerar dig från ett nyhetsbrev raderas dina uppgifter. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till: info@cycleservicenordic.com och be oss att avsluta prenumerationen.

Information som du skickar in för att prenumerera på vårt e-nyhetsbrev kommer att lagras utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet på vår tredjepartsleverantörs server i USA. Mer information om de skyddsåtgärder som används när din information överförs utanför EES finns i avsnittet ”Överföring av dina personuppgifter utanför EES” i denna integritetspolicy nedan.

 

Återförsäljare

Kunderna köper i huvudsak våra produkter och tjänster via auktoriserade återförsäljare och andra återförsäljare. Dessa återförsäljare är oberoende personuppgiftsansvariga. Vi är inte ansvariga för hur auktoriserade återförsäljare och andra återförsäljare hanterar kunduppgifter. Återförsäljare förser oss med dina personuppgifter i samband med försäljningen av våra produkter och tjänster under eget ansvar (t.ex. för garantiändamål), läs deras tillämpliga integritetspolicy för mer information.

 

Överföring av dina personuppgifter utanför EES

Vi lagrar din information inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder som har fått ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen.
När vi delar dina uppgifter med företag som är baserade utanför (i) EES eller (ii) länder som inte har ett beslut om adekvat skyddsnivå, kommer vi överens med den mottagande parten om de standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen och ser till att införa ytterligare skyddsåtgärder när så krävs, till exempel när det gäller vår leverantör av e-nyhetsbrev, Mailchimp.

 

Hur länge sparar vi personlig information?

Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för, om inte en längre period är nödvändig för att:

 • uppfylla en lagstadgad lagringsperiod eller annan tillämplig rättslig skyldighet
 • behandla dina personuppgifter i samband med ett rättsligt förfarande

För att säkerställa att dina personuppgifter tas bort inom en rimlig tid har vi infört rutiner för radering av uppgifter i enlighet med respektive aktivitet.

 

Hur skyddar vi personlig information?

Att skydda dina personuppgifter är väldigt viktigt för Accell Group. Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är ordentligt skyddade mot obehörig eller olaglig användning, åtkomst, avslöjande eller oavsiktlig eller felaktig förstörelse och förlust.

Vi vidtar åtgärder för att begränsa tillgången till dina personuppgifter till de personer som behöver få tillgång till dem för något av de syften som anges i denna integritetspolicy. Dessutom säkerställer vi avtalsmässigt att alla tredje parter som behandlar dina personuppgifter på samma sätt skyddar dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar och i enlighet med denna integritetspolicy.

Om du har några frågor om detta eller misstänker missbruk kan du skicka ett e-postmeddelande till: info@cycleservicenordic.com.

 

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi har om dig:

 • Din rätt till tillgång
  Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Till exempel rätten att få viss information om behandlingen av personuppgifter och tillgång till dessa uppgifter. Observera att det finns undantag från denna rättighet.
 • Din rätt till rättelse
  Om de personuppgifter som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att få dem rättade.
 • Din rätt till radering
  Du kan be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om vi inte längre behöver dem eller om du återkallar ditt samtycke (i tillämpliga fall).
 • Din rätt att begränsa behandlingen
  Du kan be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel om du ifrågasätter att personuppgifterna är korrekta eller om du har en invändning mot oss.
 • Din rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att under vissa omständigheter få tillgång till de personuppgifter som du har lämnat till oss (i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format) och återanvända dem på annat håll eller be oss att överföra dem till en tredje part som du själv väljer.
 • Din rätt till invändningar
  Du kan be oss att sluta behandla dina personuppgifter, och vi kommer att göra det om vi kan:
  - förlita oss på våra egna eller någon annans legitima intresse av att behandla dina personuppgifter, utom om vi kan visa på tvingande rättsliga skäl för behandlingen
  - behandla dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • Din rätt till att återkalla samtycke
  Om vi förlitar oss på ditt samtycke (eller uttryckliga samtycke) som vår rättsliga grund för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagliga skyldigheter av den behandling som skett före återkallandet.
 • Din rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
  Om du är orolig över någon aspekt av vår sekretesspraxis, inklusive hur vi har hanterat dina personuppgifter, kan du rapportera det till din lokala tillsynsmyndighet.

  Den svenska tillsynsmyndigheten är "Integritetsskyddsmyndigheten".
  Mer information finns på: www.imy.se.

Observera att vissa av de ovan nämnda rättigheterna kan begränsas om vi har ett tvingande intresse av, eller en rättslig skyldighet att fortsätta behandla personuppgifterna.

  

Kontakt och klagomål

Den primära kontaktpunkten för alla frågor om denna integritetspolicy, inklusive en begäran om att utöva de registrerades rättigheter, är vår integritetsambassadör för respektive land. Integritetsambassadören kan kontaktas på följande sätt:

E-post: ak@cycleservicenordic.com
Telefon: +45 6599 2411

Postadress:
Cycle Service Nordic ApS
Emil Neckelmanns Vej 6
5220 Odense SØ
Danmark

Om du har ett klagomål eller en farhåga över hur vi använder dina personuppgifter, vänligen kontakta oss i första hand så försöker vi att lösa problemet så snart som möjligt.

 

Status för denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan komma att ändras då och då. Alla ändringar kommer att gälla vid den tidpunkt då de publiceras på webbplatsen.

 

Aktuell version: Version 3.0 / Revision 001 – Mars 2023